Prerafaelici

Pytanie 1
Podaj nazwisko autora i tytuł dzieła (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
Pytanie 2
Podaj nazwisko autora i tytuł dzieła (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
Pytanie 3
Podaj nazwisko autora i tytuł dzieła (odpowiedzi oddziel przecinkami)
Pytanie 4
Podaj nazwisko autora i tytuł dzieła (odpowiedzi oddziel przecinkami)
Pytanie 5
Podaj nazwisko autora i tytuł dzieła (odpowiedzi oddziel przecinkami)
Dalej