Test z Wiedzy o społeczeństwie

Przegląd najważniejszych postaci i symboli XX i XXI wieku [dużo]

Pytanie 1
Rozpoznaj osobę przedstawioną na fotografii.
Pytanie 2
Rozpoznaj osobę przedstawioną na fotografii.
Pytanie 3
Wpisz imię i nazwisko osoby, o której mowa.
Urodzony w Ghanie, w latach 1997-2006 sekretarz generalny ONZ. W 2001 r. otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla. W latach 1995-1996 był Specjalnym Przedstawicielem Sekretarza Generalnego w byłej Jugosławii.
Pytanie 4
Symbol której organizacji międzynarodowej przedstawia obrazek?
Pytanie 5
Symbol której organizacji międzynarodowej przedstawia obrazek?
Dalej