Etapy poszerzania Unii Europejskiej

19 pytań Strona 1 ZodiaC
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1952 r.?
Francja
Włochy
Niemcy (RFN)
Niemcy (NRD)
Irlandia
Dania
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Szwecja
Finlandia
Austria
Polska
Czechy
Słowacja
Węgry
Słowenia
Litwa
Łotwa
Estonia
Cypr
Rumunia
Bułgaria
Belgia
Holandia
Luksemburg
Malta
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1973 r.?
Niemcy (RFN)
Belgia
Holandia
Luksemburg
Francja
Włochy
Irlandia
Wielka Brytania
Dania
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Niemcy (NRD)
Austria
Szwecja
Finlandia
Polska
Czechy
Słowacja
Słowenia
Węgry
Cypr
Malta
Litwa
Łotwa
Estonia
Rumunia
Bułgaria
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1981 r. ?
Niemcy (RFN)
Francja
Włochy
Belgia
Holandia
Luksemburg
Irlandia
Wielka Brytania
Dania
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Niemcy (NRD)
Szwecja
Finlandia
Austria
Polska
Czechy
Węgry
Słowenia
Słowacja
Malta
Cypr
Litwa
Łotwa
Estonia
Rumunia
Bułgaria
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1986 r.?
Niemcy (RFN)
Włochy
Francja
Belgia
Holandia
Luksemburg
Irlandia
Wielka Brytania
Dania
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Niemcy (NRD)
Szwecja
Finlandia
Austria
Polska
Słowenia
Słowacja
Węgry
Malta
Cypr
Litwa
Łotwa
Estonia
Rumunia
Bułgaria
Czechy
Jakie państwa przystąpiły do UE w 1990 r. ?
Niemcy (RFN)
Francja
Włochy
Belgia
Holandia
Luksemburg
Irlandia
Wielka Brytania
Dania
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Niemcy (NRD)
Szwecja
Finlandia
Austria
Polska
Czechy
Słowenia
Słowacja
Węgry
Litwa
Łotwa
Estonia
Cypr
Malta
Bułgaria
Rumunia
Dalej
Pozostały 3 strony