Etapy poszerzania Unii Europejskiej, test z WOSu

Test maturalny z WOSu. Test składa się z 19 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Etapy poszerzania Unii Europejskiej"

1) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1952 r.?
2) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1973 r.?
3) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1981 r. ?
4) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1986 r.?
5) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1990 r. ?
6) Jakie państwa przystąpiły do UE w 1995 r.?
7) Jakie państwa przystąpiły do UE w 2004 r.?
8) Jakie państwa przystąpiły do UE w 2007 r.?
9) Ile było rozszerzeń Unii ? (Włącznie z utworzeniem)
10) Wymień lata wszystkich rozszerzeń (i założenia) [ chronologicznie, po odstępach; np. 1888 1895 1899]:
11) W którym roku do UE przystąpiły - Szwecja, Finlandia i Austria?
12) W którym roku przystąpiły do Unii: Niemcy (RFN), Francja, Włochy, Belgia, Luksemburg, Holandia?
13) W którym roku przystąpiły do Unii: Irlandia, Wielka Brytania, Dania?
14) W którym roku do Unii przystąpiła Grecja?
15) W którym roku przystąpiły do Unii: Portugalia i Hiszpania?
16) W którym roku przystąpiło do Unii NRD?
17) W którym roku przystąpiła do Unii Rzeczpospolita Polska?
18) W którym roku przystąpiły do Unii: Bułgaria i Rumunia?
19) Ile państw przystąpiło do UE w 2004 r.?