Fotosynteza 1

Co jest produktem fotosyntezy?
H20
CO2
glukoza
O2
W fazie jasnej zachodzi:
fosforylacja fotosyntetyczna
redukcja NADP do NADPH
cykl Calvina
Faza jasna zachodzi:
tylko w obecności światła
w korzeniach
w jasnozielonych częściach rośliny
Fotosyntezę dzielimy na dwie zasadnicze częśći:
fazę jasną i ciemną
mejozę i mitozę
metafazę i anafazę
fazę haplo- i diploidalną
Podczas fazy jasnej:
wytwarzana jest siła asymilacyjna umożliwiająca zachodzenie cyklu Calvina
jest fazą przemiany energii
zachodzi w błonie tylakoidów gran plastydów
ubocznym produktem fazy jasnej jest tlen
jednym z jej etapów jest karboksylacja
PGAL zostaje zamienione na glukozę
Dalej
Pozostały 2 strony