Strona 1

Potop Szwedzki

Pytanie 1
W jakich latach trwał potop szwedzki?
Od
1655
do
1660
roku.
Pytanie 2
Dokąd uciekł Jan II Kazimierz Waza podczas szwedzkiego najazdu?
na Ukrainę
do Brandenburgii
na Śląsk
na Węgry
Pytanie 3
W którym roku do Polski powrócił Jan II Kazimierz?
w 1658 r.
w 1657 r.
w 1659 r.
w 1656 r.
Pytanie 4
Kto był królem Szwecji w trakcie potopu?
Christian III Wittelsbach
Karol XII
Karol XI
Karol X
Pytanie 5
Gdzie skapitulowało Wielkopolskie pospolite ruszenie i uznało zwierzchnictwo szwedzkie?
pod Warką
pod Ujściem
pod Wojniczem
w Kiejdanach
Pytanie 6
Jakiego typu wojnę prowadziła Polska z Szwecją?
podjazdową
pozycyjną
negocjatorską
Pytanie 7
Kto został głównodowodzącym polskiej armii w roku 1656?
Jan Sobieski
Stanisław Potocki
Stanisław Lanckoroński
Stefan Czarniecki
Pytanie 8
Co stanowiło podstawę armii szwedzkiej podczas potopu?
artyleria
jazda
piechota