Test z Biologii

Bakterie

Pytanie 1
Bakterie to:
Pytanie 2
Czy w procesie koniugacji bakterie rozmnażają się ?
Pytanie 3
Jak rozmnażają się bakterie ?
Pytanie 4
Które z podanych chorób są wywołane przez bakterie ?
Pytanie 5
Czym różni się komórka cudzożywna bakterii od samożywnej ?
Dalej