Podstawowe pojęcia z ekonomii.  test

Podstawowe pojęcia z ekonomii. , test z ekonomii

Podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii.

12 pytań Ekonomia somebody