Test z Historii

Władcy Anglii - daty

Pytanie 1
Lata panowania dynastii Normandzkiej w Anglii?
Pytanie 2
Lata panowania Wilhelma Zdobywcy?
Pytanie 3
Kto panował w latach 1066 - 1087?
Pytanie 4
W jakich latach panowała w Anglii dynastia Plantagenetów?
Pytanie 5
Jak się nazywa pierwszy władca z dynastii Plantagenetów? Podaj lata jego panowania.
Pytanie 6
Kto panował w latach 1154 - 1189?
Dalej