Badania Operacyjne - WWSI test

Badania Operacyjne - WWSI, test z informatyki

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa:

24 pytań Informatyka rkanabus