Badania Operacyjne - WWSI, test z informatyki

Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Co najmniej jedna z nich jest prawdziwa i co najmniej jedna jest nieprawdziwa: Test dla studentów z informatyki. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Badania Operacyjne - WWSI"

1) Zbiór poprawnych danych występujący w sformułowaniu zadania optymalizacyjnego ma następującą właściwość:
2) Postać standardowa dla metody simpleks zadania liniowego programowania matematycznego (LPM) ma następującą właściwość:
3) Zbiór poprawnych danych występujący w sformułowaniu zadania optymalizacyjnego ma następującą właściwość:
4) Postać standardowa dla metody simpleks zadania liniowego programowania matematycznego (LPM) ma następującą właściwość:
5) Postać standardowa dla metody simpleks zadania liniowego programowania matematycznego (LPM) ma następującą właściwość
6) Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość
7) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
8) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość
9) Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
10) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
11) Optymalne rozwiązanie zadania LPM w postaci standardowej dla metody simpleks ma następującą właściwość:
12) W metodzie simpleks w każdym kroku iteracyjnym:
13) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
14) Zadanie wyznaczania maksymalnego przepływu ma następującą właściwość:
15) Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
16) Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
17) Prawdziwe jest następujące zdanie:
18) Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
19) Zagadnienie transportowe ma następującą właściwość:
20) Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
21) Zaznacz poprawne pary: nazwa algorytmu - typ algorytmu:
22) Prawdziwe jest następujące zdanie:
23) Prawdziwe jest następujące zdanie:
24) Funkcja celu występująca w sformułowaniu zadania optymalizacyjnego ma następującą właściwość: