Test wiedzy

Polskie województwa i miasta wojewódzkie

podaj nazwę województwa oraz jego miasto wojewódzkie oddzielone przecinkiem i spacją.

wzór: wielkopolskie, Poznań

w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego należy wpisać 2 miasta.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 8725 razy