Polskie województwa i miasta wojewódzkie test

Polskie województwa i miasta wojewódzkie, test z WOSu

podaj nazwę województwa oraz jego miasto wojewódzkie oddzielone przecinkiem i spacją.

wzór: wielkopolskie, Poznań

w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego i lubuskiego należy wpisać 2 miasta.

17 pytań WOS savoy_truffle