Test wiedzy

Kurs pilota - E. Przepisy prawne w turystyce

Test wiedzy zawodowej z zakresu turystyki. Kurs pilota przepisy prawne w turystyce.
Ilość pytań: 28 Rozwiązywany: 2249 razy