Fowizm - dzieła i twórcy.

Pytanie 1
W którym roku na Salonie Jesiennym zostały wystawione pierwsze dzieła fowistów?
Pytanie 2
Od którego historyka sztuki fowiści wzięli swoją nazwę?
Pytanie 3
Les fauves - co to znaczy?
Pytanie 4
Czym charakteryzują się dzieła fowistów?
Pytanie 5
Podaj tytuł i autora (bez przecinka)
Dalej