słownictwo UPSTREAM Intermediate Unit 6 Vocabulary Pratcice (str. 86-87) cz.2

podpalić
zmuszenie, wymuszenie
uwolnić
okup
prędkość
Dalej
Pozostały 4 strony