Historia sztuki - starożytność

Pytanie 1
podaj nazwę dzieła oraz autora oryginału (małymi literami po przecinku)
Pytanie 2
podaj nazwę przedstawienia i autora oryginału (małymi literami po przecinku)
Pytanie 3
podaj nazwę dzieła, autora pierwowzoru i technikę w jakiej został pierwowzór wykonany (małymi literami po przecinkach)
Pytanie 4
podaj nazwę przedstawienia i okres z którego pochodzi pierwowzór (małymi literami po przecinku)
Pytanie 5
podaj nazwę dzieła, okres, w którym wykonano pierwowzór, nazwę muzeum i miasto, w którym się znajduje (małymi literami po przecinkach)
Dalej