Astronomia 6, test z astronomii

Test wyboru Test dla liceum z astronomii. Test składa się z 26 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Astronomia 6"

1) Jak daleko od Ziemi jest Sloñce? ( w mln km)
2) Kto jako pierwszy polecial w kosmos?
3) Która planeta znajduje siê najblizej Sloñca?
4) Jak nazywa siê planeta, na której wylldowal Pathfinder?
5) Jak nazywala siê rosyjska stacja badawcza?
6) Kto byl pierwszym czlowiekiem, który chodzil po ksiê¿ycu?
7) Co pomaga zeglarzom w orientacji na pólkuli poludniowej?
8) Ile ksiezycow ma Jowisz
9) Najdalsza planeta Ukladu Slonecznego to...?
10) Ile pierscieni ma Saturn?
11) Jak nazywal siê pierwszy prom kosmiczny?
12) W jakiej konstelacji znajduje siê Gwiazda Polarna?
13) Sputnik to :
14) W którym wieku Mikolaj Kopernik oglosil swoje dzielo "O obrotach cial niebieskich"?
15) Jak dlugo trwa obieg Ksiezyca wokól Ziemi?
16) Jak nazywa siê galaktyka, w której znajduje siê nasz Uklad Sloneczny?
17) Ile lat trwa okres obiegu komety Halleya wokól naszego Sloñca?
18) Na której planecie naszego ukladu jest najgorêcej?
19) Jaka nazwê nosi wspólczynnik odbijania promieni slonecznych od powierzchni?
20) Jak nazywamy fazê, w której gwiazda powoduje olbrzymiaeksplozjê?
21) Jak dlugo trwal pierwszy lot Jurija Gagarina?
22) Jak nazywa siê pierwszy Polak, który polecial w kosmos?
23) Kto sformulowal prawa ruchu planet?
24) Która planeta ( podpowiedź, karłowata ) ma najdzulszy okres obiegu wokól Sloñca?
25) Która z podanych planet nie jest otoczona pierscieniami?
26) Jak nazywa siê najblizsza - oprócz Sloñca - gwiazda Ziemi?

Powiązane z testem: