Strona 2

Władcy Polski historia

Pytanie 9
Który z władców zawarł I pokój toruński?
Pytanie 10
Kto stoczył bitwę pod Cedynią?
Pytanie 11
Kto rządził Polską w okresie potopu szwedzkiego?
Pytanie 12
Który z władców Polski przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
Pytanie 13
Jak nazywał się ostatni władca z dynastii Jagiellonów?
Pytanie 14
Jak nazywał się ojciec Kazimierza Wielkiego?
Pytanie 15
Kto rządził Polską w okresie powstania Chmielnickiego?
Pytanie 16
Przeciwko jakiemu władcy skierowana była konfederacja barska?