Strona 3

Władcy Polski historia

Pytanie 17
Kto zawarł z krzyżakami pokój w Kaliszu w 1343 roku?
Pytanie 18
Który z władców Polski nosił przydomek Mocny?
Pytanie 19
Który z monarchów ustanowił order Virtuti Militari?
Pytanie 20
Kto utworzył piechotę wybraniecką?