Pytania i odpowiedzi

Władcy Polski historia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1956 razy
Pytanie 1
Jak nazywał się władca, który jako pierwszy koronował się w Krakowie?
Władysłąw Łokietek
Pytanie 2
Jak nazywał się władca, który założył uniwersytet w Wilnie?
Stefan Batory
Pytanie 3
Kto w 1138 roku podzielił kraj na dzielnice?
Bolesław Krzywousty
Pytanie 4
Kto zawarł z Rosją pokój w Jamie Zapolskim?
Stefan Batory
Pytanie 5
Jak miała na imię jedyna kobieta koronowana na króla Polski?
Jadwiga
Pytanie 6
Za panowania jakiego władcy Polska wygrała wojnę trzynastoletnią?
Kazimierz Jagiellończyk
Pytanie 7
Kto był ostatnim władcą z dynastii Piastów?
Kazimierz Wielki
Pytanie 8
Który król założył Szkołę Rycerską?
Stanisław August Poniatowski
Pytanie 9
Który z władców zawarł I pokój toruński?
Władysław Jagiełło
Pytanie 10
Kto stoczył bitwę pod Cedynią?
Mieszko I
Pytanie 11
Kto rządził Polską w okresie potopu szwedzkiego?
Jan Kazimierz
Pytanie 12
Który z władców Polski przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
Zygmunt III Waza
Pytanie 13
Jak nazywał się ostatni władca z dynastii Jagiellonów?
Zygmunt August
Pytanie 14
Jak nazywał się ojciec Kazimierza Wielkiego?
Władysław Łokietek
Pytanie 15
Kto rządził Polską w okresie powstania Chmielnickiego?
Jan Kazimierz
Pytanie 16
Przeciwko jakiemu władcy skierowana była konfederacja barska?
Stanisław August Poniatowski
Pytanie 17
Kto zawarł z krzyżakami pokój w Kaliszu w 1343 roku?
Kazimierz Wielki
Pytanie 18
Który z władców Polski nosił przydomek Mocny?
August II
Pytanie 19
Który z monarchów ustanowił order Virtuti Militari?
Stanisław August Poniatowski
Pytanie 20
Kto utworzył piechotę wybraniecką?
Stefan Batory