Fiszki

Władcy Polski historia

Test w formie fiszek Test znajomości władców Polski i ich dokonań.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1975 razy
Jak nazywał się władca, który jako pierwszy koronował się w Krakowie?
Władysłąw Łokietek
Jak nazywał się władca, który założył uniwersytet w Wilnie?
Stefan Batory
Kto w 1138 roku podzielił kraj na dzielnice?
Bolesław Krzywousty
Kto zawarł z Rosją pokój w Jamie Zapolskim?
Stefan Batory
Jak miała na imię jedyna kobieta koronowana na króla Polski?
Jadwiga
Za panowania jakiego władcy Polska wygrała wojnę trzynastoletnią?
Kazimierz Jagiellończyk
Kto był ostatnim władcą z dynastii Piastów?
Kazimierz Wielki
Który król założył Szkołę Rycerską?
Stanisław August Poniatowski
Który z władców zawarł I pokój toruński?
Władysław Jagiełło
Kto stoczył bitwę pod Cedynią?
Mieszko I
Kto rządził Polską w okresie potopu szwedzkiego?
Jan Kazimierz
Który z władców Polski przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy?
Zygmunt III Waza
Jak nazywał się ostatni władca z dynastii Jagiellonów?
Zygmunt August
Jak nazywał się ojciec Kazimierza Wielkiego?
Władysław Łokietek
Kto rządził Polską w okresie powstania Chmielnickiego?
Jan Kazimierz
Przeciwko jakiemu władcy skierowana była konfederacja barska?
Stanisław August Poniatowski
Kto zawarł z krzyżakami pokój w Kaliszu w 1343 roku?
Kazimierz Wielki
Który z władców Polski nosił przydomek Mocny?
August II
Który z monarchów ustanowił order Virtuti Militari?
Stanisław August Poniatowski
Kto utworzył piechotę wybraniecką?
Stefan Batory