Test z języka polskiego

Antyczna filozofia

Pytanie 1
teoria bytu to:
Pytanie 2
teoria wartości to:
Pytanie 3
teoria poznania to:
Pytanie 4
okres filozofii: ...., klasyczny i hellenistyczny
Pytanie 5
Zenon z Kition był przedstawicielem filozofii:
Dalej