Układ wydalniczy - gimnazjum

Ciałka nerkowe znajdują się w:
części korowej nerki
części rdzeniowej nerki
miedniczce nerkowej
Mocz pierwotny swym składem przypomina:
odbiałczone osocze krwii
krew pozbawioną erytrocytów
krew zawierające amoniak
osocze krwii zawierające sole mineralne
Mięsień znajdujący się u ujścia pęcherza do cewki moczowej to zwieracz.
prawda
fałsz
W skład moczu ostatecznego wchodzą (przyjmujemy, że człowiek jest zdrowy i nie wykonywał przed badaniem prac wysiłkowych):
sole potasu
mocznik
białko
sole magnezu
witaminy
Kamica nerkowa dwa razy częściej występuje u:
mężczyzn
kobiet
Do dializy ustrojowej pacjenci powinni być podłączani:
3 razy w tygodniu
codziennie
3 razy w miesiącu
3 razy na rok
Dalej
Pozostała 1 strona