schyłek średniowiecza, test online. Historia.

Test maturalny z historii.

Historia, Matura. Test składa się z 23 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "schyłek średniowiecza".

jest to sprawdzian z dat , z zakresu początków średniowiecza . Książka "śladami przeszłości" klasa 1 gimnazjum.
Historia, Gimnazjum
25
#bizancjum-początki #islamu-pańswo #franków-rzesza #ottonów-najazdy #normanów-słowianie #i #węgrzy-między #papiestwem #a #cesarstwem
System feudalny Życie średniowiecznej wsi Średniowieczne miasto i jej mieszkańcy Kościół w Średniowieczu Kultura i nauka wieków średnich W cieniu kościołów i zamków
Historia, Gimnazjum
15
#Społeczeństwo #średniowiecza
Historia, Ogólny
4
#
Test zawiera pytania z najważniejszych dat średniowiecza. Doskonały do przygotowania się do matury. Sprawdź swoją znajomość dat.
Historia, Matura
47
#historiapolski #historiaswiata #sredniowiecze #maturazhistorii
Unia Polski z Litwą, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Europa Zachodnia w XIV i XV wieku, nowe potęgi w Europie Wschodniej, wojna trzynastoletnia, kultura późnego średniowiecza w Polsce
Historia, Gimnazjum
12

Pytania zawarte w teście