Czasy PRL, test z historii

Zestaw obejmuje okres początków panowania komunistów, czyli do roku 1956 (tzw. stalinizm). Przydatne dla uczniów przygotowyjących się na gimnazjalną olimpiadę historyczną, jak również dla tych, którzy potrzebują małej powtórki przed sprawdzianem Test wiedzy online z historii.

Historia. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 17 głosów

Pytania zawarte w teście