Test wiedzy

Wiadomości ogólne z informatryki

Informatyka
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1635 razy