Test z Wiedzy o społeczeństwie

Polska, Europa, świat

Pytanie 1
Integracja ekonomiczna polega na:
Pytanie 2
"Traktat o Unii Europejskiej" w Maastricht dał początek:
Pytanie 3
Traktat nicejski zastał podpisany w:
Pytanie 4
Euro stało się środkiem płatniczym w:
Pytanie 5
Naczelnym organem decyzyjnym UE jest:
Pytanie 6
Obywateli państw członkowskich reprezentuje:
Dalej