Test

Świat liczb rzeczywistych

Pytanie 1
Zbiór jakich liczb oznaczamy literą "N"?
Pytanie 2
Liczbę naturalną, która ma dokładnie 2 dzielniki (1 i samą siebie) nazywamy...
Pytanie 3
Każdą liczbę naturalną większą od 1, która nie jest liczbą pierwszą nazywamy...
Pytanie 4
Każda liczba naturalna (większa od 1) jest albo liczbą pierwszą, albo można ją rozłożyć na czynniki będące liczbami pierwszymi. Jak nazywamy taki rozkład?
Pytanie 5
Liczba jest podzielna przez 2 gdy jakie liczby znajdują się na końcu?
0, 2, 5, 6, 9,
0, 2, 4, 6, 8
2, 4, 6, 8,
1, 3, 5, 7, 9,
Pytanie 6
Liczba jest podzielna przez 9 gdy suma jej cyfr dzieli się przez

Powiązane tematy