Wzory związków chemicznych, test online. Chemia.

pisanie wzorów chemicznych Test gimnazjalny z chemii.

Chemia, Gimnazjum. Test składa się z 18 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Wzory związków chemicznych".

Prosty teścik dotyczący wzorów sumarycznych wodorotlenków.
Chemia, Gimnazjum
7
Uczymy się symboli i nazw najważniejszych pierwiastków chemicznych. Do dzieła!
Chemia, Gimnazjum
11
#pierwiastki #symbole #chemia
Na podstawie książki Chemia nowej Ery klasa 3 gim
Chemia, Gimnazjum
15
#alkeny #alkiny #szeregi #homologiczne
wzory alkanów, alkenów, alkinów
Chemia, Ogólny
8
#alkany #alkeny #alkiny
Chemia, Ogólny
9

Pytania zawarte w teście