Król i garncarz, Test z Lektury

Test na podstawie baśni: "Król i garncarz" Test dla szkoły podstawowej z lektury szkolnej. Test składa się z 11 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Król i garncarz"

1) Kto odpowiedział na pytanie króla?
2) O co król zapytał mędrców?
3) Co według garncarza jest najgorsze na świecie?
4) Jak król wynagrodził garncarza za jego mądrą odpowiedź?
5) Dlaczego garncarz sprzedał wszystko, co miał?
6) Dlaczego król przyjął garncarza na służbę?
7) Czemu dworzanin musiał zawieźć garncarza na królewski dwór?
8) Wybierz trzy cechy, które charakteryzują garncarza:
9) Wskaż trzy cechy charakteru króla:
10) W którym miejscu w tekście występuje zwrot akcji?
11) Wskaż prawdziwe dokończenie zdania: "Daj mnie jedynemu, miłościwy królu, prawo lepienia i sprzedawania garnków w promieniu stu kilometrów, a będę ci bardzo wdzięczny", nawiązuje do praw, jakie kiedyś...