Powtórzenie: Król i garncarz

Test na podstawie baśni: "Król i garncarz"

Lektury szkolne, Szkoła podstawowa.

Kto odpowiedział na pytanie króla?
Garncarz.
O co król zapytał mędrców?
O to, co jest najgorsze na świecie.
Co według garncarza jest najgorsze na świecie?
Kiepski rozum.
Jak król wynagrodził garncarza za jego mądrą odpowiedź?
Dał mu prawo lepienia garnków jako jedynemu w okolicy.
Dlaczego garncarz sprzedał wszystko, co miał?
Każdy dworzanin musiał przynieść na zamek garnek
Dlaczego król przyjął garncarza na służbę?
Bo zaprzągł do wózka kiepski rozum.
Czemu dworzanin musiał zawieźć garncarza na królewski dwór?
Dworzanin nie chciał kupić od garncarza drogiego garnka.
Wybierz trzy cechy, które charakteryzują garncarza:
rozważny
sprytny
mądry
Wskaż trzy cechy charakteru króla:
hojny
sprawiedliwy
ciekawy świata
W którym miejscu w tekście występuje zwrot akcji?
Kiedy dworzanin ciągnie garncarza na jego wózku.
Wskaż prawdziwe dokończenie zdania: "Daj mnie jedynemu, miłościwy królu, prawo lepienia i sprzedawania garnków w promieniu stu kilometrów, a będę ci bardzo wdzięczny", nawiązuje do praw, jakie kiedyś...
mieli rzemieślnicy
[ Wikipedia ]

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Król i garncarz".

Król Edyp

Test ze znajomości Króla Edypa Sofoklesa.
Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
30
#kroledyp #lekturyszkolne #lektury #sofokles