Strona 1

Funkcje prawa

Pytanie 1
Zaznacz wszystkie funkcje prawa
Dynamizująca
Kontrolna
Kulturotwórcza
Ochronna
Powszechna
Regulator konfliktów
Represyjna
Dystrybutywna
Wychowawcza
Stymulująca
Stabilizacyjna
Organizacyjna
Kulturoznawcza
Pytanie 2
Prawo poddaje ludzkie zachowanie społecznej kontroli.Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone.Jest to funkcja:
Pytanie 3
Prawo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny.Jest to funkcja:
Pytanie 4
Dzięki odpowiednim zapisom prawnym można zmienić różne obszary życia społecznego.Jest to funkcja:
Pytanie 5
Prawo wymierza kary za popełnienie przestępstw.Kara powinna działać odstraszająco.Jest to funkcja:
Pytanie 6
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia

Powiązane tematy

#funkcje #prawa #prawo