Pojęcia, 2 klasa liceum.

Struktury znajdujące się w centrosomach większości protistów i komórek zwierzęcych. Tam zapoczątkowywane jest tworzenie włókna podziałowego podczas podziału komórki.
Inaczej zrzeszotnienie kości. Jest to przewaga procesów utraty kości nad procesami regeneracyjnymi.
Zdolności kory do rozpoznawania przedmiotów i zjawisk oraz ich oceny.
Miejsce lokalizacji ośrodków oddechowych w mózgowiu.
Z krwi matki do krwi płodu przedostaje się:
tlen
dwutlenek węgla
składniki odżywcze, witaminy, przeciwciała
mocznik
Dalej
Pozostały 2 strony