Test: Pojęcia, 2 klasa liceum.

Strona 1

Pytanie 1
Struktury znajdujące się w centrosomach większości protistów i komórek zwierzęcych. Tam zapoczątkowywane jest tworzenie włókna podziałowego podczas podziału komórki.
Pytanie 2
Inaczej zrzeszotnienie kości. Jest to przewaga procesów utraty kości nad procesami regeneracyjnymi.
Pytanie 3
Zdolności kory do rozpoznawania przedmiotów i zjawisk oraz ich oceny.
Pytanie 4
Miejsce lokalizacji ośrodków oddechowych w mózgowiu.
Pytanie 5
Z krwi matki do krwi płodu przedostaje się:
dwutlenek węgla
składniki odżywcze, witaminy, przeciwciała
tlen
mocznik
Pytanie 6
Najsilniejszy mięsień wdechowy.
Pytanie 7
Ruchy roślin wywołane działaniem bodźca mechanicznego, np. wstrząsu czy dotyku.
Pytanie 8
Skutki niedoboru tej witaminy powodują wydłużenie czasu krzepnięcia krwi.
Pytanie 9
Choroba objawiająca się nadmiernym wydalaniem moczu. Jest także skutkiem niedoczynności podwzgórza.
Pytanie 10
Jak nazywa się odcinek kręgosłupa zawierający 7 kręgów?
Pytanie 11
Podaj rodzaj stawów, do którego należy np. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka.
Pytanie 12
Podstawowa jednostka czynnościowo-strukturalna nerki to:
Pytanie 13
Zwierzęta wydalające głównie amoniak to:
Pytanie 14
Rodzaj odporności, podczas której mechanizmy odpornościowe skierowane są przeciwko konkretnemu zagrożeniu.
Pytanie 15
W nich zachodzi właściwa wymiana gazowa.