II Wojna Światowa

Pytanie 1
Pakt Ribentropp - Mołotow został podpisany w dniu
Pytanie 2
Kiedy Anglia z Francją przystąpiły do wojny?
Pytanie 3
Czym był Blitzkrieg?
Pytanie 4
Czym był holokaust?
Pytanie 5
Czym był plan Barbarossa?
Dalej