Test z lektury szkolnej

Mikołajek - test znajomości lektury

Pytanie 1
Jak mówią na swojego wychowawcę Mikołajek z kolegami?
Pytanie 2
Ulubionym zajęciem taty Mikołajka jest:
Pytanie 3
Bunia jest mamą
Pytanie 4
W szkole Mikołajka uczą się
Pytanie 5
Kto jest najlepszym uczniem w szkole?
Pytanie 6
Kim była Jadwinia z bajki "Mikołajek"?
Dalej