Portugalski - podstawowe czasowniki. test

Portugalski - podstawowe czasowniki., test z języka portugalskiego

Bezokoliczniki podstawowych czasowników. Bez portugalskich znaków.

13 pytań Język portugalski Navi91