Test z języków obcych

Perfekt regelmäßige Verben

Wpisz formy czasu przeszłego Perfekt podanych czasowników.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 255 razy