Inny świat, Test z Lektury

Znajomość lektury Gustawa Herlinga Grudzińskiego pt "Inny Świat". Zapiski sowieckie. Przygotowanie do matury. Test maturalny z lektury szkolnej. Test składa się z 16 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Inny świat"

1) Akcja „Innego świata” rozpoczyna się w więzieniu w
2) akcja epilogu rozgrywa się w
3) Lekturą autora w więzieniu były:
4) W marcu 1940 roku Gustaw Herling-Grudziński został aresztowany przez NKWD podczas próby przedostania się przez granicę rosyjsko-litewską. Po kilkumiesięcznych przesłuchaniach i śledztwie oskarżono go o
5) Grudziński został wypuszczony z więzienia w:
6) wielokrotni recydywiści, którzy sprawowali władzę w obozie
7) Ludzie z trupiarni dzielili się na dwie grupy:
8) Grupa najlepiej pracujących więźniów wyrabiających 100% lub więcej normy
9) Kąpiele w łaźni odbywały się co ... tygodnie
10) Narrator spędził Boże Narodzenie 1941 roku w:
11) Jewgienija Fiodorowna zmarła:
12) Miszę Kostylewa oskarżono o:
13) Śpiewaczka Opery Moskiewskiej miała na imię:
14) W Leningradzie Grudziński przebywał w celi numer
15) Ponomarenko zmarł:
16) Naczelnikiem obozu w Jercewie był