Test z języka polskiego

Inny świat

Znajomość lektury Gustawa Herlinga Grudzińskiego pt "Inny Świat". Zapiski sowieckie. Przygotowanie do matury.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 84561 razy