Test z Biologii

Ochrona przyrody gr. A

Pytanie 1
Wyróżniamy trzy poziomy różnorodności biologicznej. Przyporządkuj każdemu poziomowi odpowiednią definicję
Pytanie 2
Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich organizmów występujących na Ziemi.
Pytanie 3
Różnorodność biologiczna zmienia się w czasie: występują okresy zwiększania się i okresy zmniejszania się bioróżnorodności.
Pytanie 4
Najliczniejszą grupę organizmów stanowią zwierzęta, a wśród nich gady.
Pytanie 5
Największą bioróżnorodnością cechują się obszary tropikalne.
Dalej