Test: Administracja i bezpieczenstwo systemów informatycznych

Strona 1

Pytanie 1
Exploit land.c jest: (2)
atakiem typu DoS
atakiem typu SYN_Flood
atakiem polegającym na wysyłaniu wielu pofragmentowanych pakietów IP
Pytanie 2
Systemy otwarte charakteryzują się tym, że: (2)
wszystkie działania są dozwolone z wyjątkiem tych, które są zabronione
oferują niski poziom bezpieczeństwa
oferują wysoki poziom bezpieczeństwa
wszystkie działania są zabronione z wyjątkiem tych, które są dozwolone
Pytanie 3
Podstawowe atrybuty informacji związane z ich bezpieczeństwem to:
dostępność (ang. availability)
integralność (ang. integrity)
tajność (ang. confidentiality)
Pytanie 4
Exploit jolt2.c jest: (2)
atakiem polegającym na wysyłaniu wielu pofragmentowanych pakietów IP
atakiem typu DoS
atakiem typu SYN_Flood
Pytanie 5
Systemy zamknięte charakteryzują się tym, że: (2)
oferują wysoki poziom bezpieczeństwa
wszystkie działania są zabronione z wyjątkiem tych, które są dozwolone
wszystkie działania są dozwolone z wyjątkiem tych, które są zabronione
Pytanie 6
Głównym zadaniami skanera (jednego z modułów programu antywirusowego) są:
przeglądanie na żądanie plików wykonywalnych pod kątem obecności w nich sygnatur ataków
przeglądanie na żądanie sektora startowego dysku twardego

Powiązane tematy