Test z geografii

Ludność i gospodarka Australii

Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Rolnictwo, przemysł i usługi Związku Australijskiego, demografia.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 1078 razy