Test: Hodowla- 2022

Strona 1

Pytanie 1
Lasy przerębowe
zachowania bogactwa biologicznego
wysokiej produkcyjności
Pytanie 2
Podczas których zabiegów uwalniamy korony potencjalnych nasienników
Pielęgnacji zapasu
Cięć przygotowawczych
Trzebieży późnych
Cięć obsiewnych
Pytanie 3
Czynnik świetlny to
Stosunek długości pędu wierzchołkowego do bocznych
Stosunek ilości światła w drzewostanie do otwartej przestrzeni
Ilość energii słonecznej docierającej do dna lasu
Stopień światłożądności gatunków
Pytanie 4
rębni gniazdowej zupełnej gniazda lokalizuje się w miejscach
Żyźniejszych
Występowania luk
Przy szlakach zrywkowych
Występowania odnowień
Pytanie 5
Wręby zakłada się w celu
Przyśpieszenia procesu odnowienia
Wprowadzenia domieszek świerka
Zabezpieczenia przeciwpożarowego
Ochrony przed wiatrem
Utworzenia strefy ekotonowej
Pytanie 6
Wskaźnik zadrzewienia po cięciach odsłaniających może wynosić
0,5
0,6
0,1
0,4
0,3

Powiązane tematy