Strona 1

Fizyka II

Pytanie 1
Igła kompasu przeniesionego z półkuli północnej na południową zmieni swój kierunek o:
Żadna z powyższych
180
Zależy od miejsca pomiaru
90
Pytanie 2
Jakie pole może zwiększyć prędkość poruszającego się elektronu:
Magnetyczne
Oba
Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
Elektryczne
Pytanie 3
Nadprzewodzące elektromagnesy:
Istnieją dzisiaj
Możliwe, że będą w dalekiej przyszłości
Są fikcją naukową
Będą w najbliższej przyszłości
Pytanie 4
Energia pola magnetycznego zmagazynowana w cewce indukcyjnej przez którą płynie prąd o natężeniu I jest :
odwrotnie proporcjonalna do I^2
proporcjonalna do I^2
odwrotnie proporcjonalna do I
proporcjonalna do I
Pytanie 5
Bardzo silny magnes ma dużą:
Pozostałość magnetyczną
Pętlę histerezy o małej powierzchni
Koercje
Przenikalność magnetyczną
Pytanie 6
Miedzy biegunami silnego magnesu zawieszony jest na cienkiej nitce pręcik z paramagnetyka. Pręcik ustawi się w pozycji:
Pozostanie nieruchomy
Zostanie przyciągnięty do bieguna N
Równolegle do lini pola magnetycznego
Prostopadle do linii pola magnetycznego

Powiązane tematy