Mutacje i inżynieria genetyczna, test online. Biologia.

Test maturalny z biologii.

Biologia, Matura. Test składa się z 10 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Mutacje i inżynieria genetyczna".

Podział chromosomów, budowa DNA, transkrypcja, translacja, cechy kody genetycznego, rodzaje RNA, mutacje
Biologia, Studia
23
na poziom podstawowy i rozszerzony
Biologia, Matura
28
Biologia, Matura
24

Pytania zawarte w teście