Strona 1

Dziedziczenie płci u człowieka

Pytanie 1
Ile par chromosomów płciowych posiada człowiek?
jedną
dwadzieścia trzy
dwie
Pytanie 2
Chromosom Y występuje u:
mężczyzn
kobiet
Pytanie 3
Ile genów zidentyfikowano w chromosomie X?
ponad 100
ponad 1000
ponad 2000
ponad 3000
Pytanie 4
Zaznacz recesywne choroby powiązane z płcią.
Mukowiscydoza
Zespół łamliwego chromosomu X
Zespół Alporta
Hemofilia
Daltonizm
Pytanie 5
Nosicielami chorób sprzężonych z płcią mogą być:
mężczyźni
kobiety
Pytanie 6
Geny cech sprzężonych z płcią znajdują się w chromosomie:
Y
X
Pytanie 7
Chromosomy niezwiązane z płcią nazywamy chromosomami:
Pytanie 8
Na czym polega daltonizm?
zaburzenia w rozpoznawaniu barw
upośledzenie inteligencji
degeneracja ośrodkowego układu nerwowego
zaburzenia krzepliwości krwi
Pytanie 9
Na czym polega hemofilia?
degeneracja ośrodkowego układu nerwowego
upośledzenie inteligencji
zaburzenia krzepliwości krwi
zaburzenia w rozpoznawaniu barw