Test z biologii

Źródła wiedzy o ewolucji

Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 8. Pośrednie i bezpośrednie dowody na istnienie ewolucji.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3799 razy