Test: Czasy Gomułki (1956-1970)

Strona 1

Pytanie 1
Kto objął stanowisko I sekretarza KC PZPR po śmierci Bolesława Bieruta?
Edward Ochab
Józef Cyrankiewicz
Władysław Gomułka
Marian Spychalski
Pytanie 2
Jak przebiegły wydarzenia Poznańskiego Czerwca?
Strajk generalny wybuchł
28
czerwca
1956
roku. W początkowych, pokojowych manifestacjach wzięło udział około
100
tysięcy obywateli. Ze względu na brak reakcji władz na protesty doszło do zaognienia sytuacji i skierowania przeciw manifestantom
10 tysięcy piechoty i 350 czołgów
. W wyniku ulicznych walk, życie straciło około
70
osób, a najmłodsza ofiara zamieszek miała
13
lat.
Pytanie 3
W którym roku doszło do "aresztowania" przez władze komunistyczne obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej?
w 1966 r.
w 1961 r.
w 1958 r.
w 1969 r.
Pytanie 4
Zaznacz zdania prawdziwe.
Przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad zgromadziło ponad milion osób.
Władysław Gomułka został I sekretarzem KC PZPR w roku 1958.
Władysław Gomułka przebywał w więzieniu do roku 1954.
Aby dopilnować, że Gomułka nie doprowadzi do wyjścia Polski z Układu Warszawskiego i nie porzuci komunizmu do Polski przybył Leonid Breżniew.
Podczas odwilży październikowej zaniechano kolektywizacji rolnictwa.
Do antyradzieckich wystąpień polskiego społeczeństwa doszło w roku 1968 gdy w Teatrze Narodowym w Warszawie wystawiono inscenizację "Dziadów" Adama Mickiewicza.
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
przemówienie Władysława Gomułki na Placu Defilad
24 października 1956 r.
Władysław Gomułka I sekretarzem KC PZPR
21 października 1956 r.
śmierć Bolesława Bieruta
12 marca 1956 r.
msza św. pod przewodnictwem Stefana Wyszyńskiego z okazji tysiąclecia chrztu Polski
5 czerwca 1966 r.
rozpoczęcie strajku w Stoczni Gdańskiej
14 grudnia 1970 r.
demonstracje studenckie na Uniwersytecie Warszawskim
8 marca 1968 r.
nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy PRL a RFN
7 grudnia 1970 r.
Pytanie 6
Jaką nazwę nosiła formacja artystyczna polskiego kina, powstała za czasów Gomułki, która zrywała z przekazem socrealistycznym, próbowała rozliczyć się z okresem II wojny światowej i cechowana była niejednoznacznym przedstawieniem dobra i zła wśród bohaterów?
Polska nowa fala
Nowa polska Łódź
Polska szkoła filmowa
Polski moralny niepokój
Pytanie 7
Jaka mniejszość narodowa padła ofiarą represji po protestach z roku 1968?
Kaszubi
Romowie
Tatarzy
Żydzi
Pytanie 8
Kto jest uważany za symbol ofiar Grudnia 1970?
Janusz Wrzodak
Edward Prysak
Stefan Stawicki
Zbyszek Godlewski
Pytanie 9
Na czyje polecenie odsunięto od władzy Władysława Gomułkę?
Nikity Chruszczowa
Leonida Breżniewa
Jurija Andropowa
Michaiła Gorbaczowa
Pytanie 10
W którym mieście doszło do podpalenia przez demonstrantów gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR?
w Słupsku
w Elblągu
w Gdańsku
w Szczecinie
Pytanie 11
Kto był reżyserem takich filmów jak "Kanał" czy "Popiół i diament"?
Andrzej Munk
Wojciech Jerzy Has
Kazimierz Kutz
Andrzej Wajda
Pytanie 12
W którym roku polscy biskupi wysłali list mający na celu pojednanie obu narodów skierowany do biskupów niemieckich?
w 1970 r.
w 1965 r.
w 1968 r.
w 1962 r.
Pytanie 13
Któremu papieżowi odmówiono przyjazd do Polski z okazji obchodów 1000-lecia chrztu Polski?
Janowi XXIII
Pawłowi VI
Janowi Pawłowi I
Piusowi XII