Test z Biologii

Rozmnażanie się plciowe i etapy rozwoju zarodkowego zwierząt

Pytanie 1
Zlewanie się ze sobą gamet
Pytanie 2
Gamety są niezróżnicowane morfologicznie i ruchliwe
Pytanie 3
Obydwie gamety są ruchliwe i różne co do wielkości ( większa gameta żeńska)
Pytanie 4
Gameta żeńska jest relatywnie duża i nieruchliwa, a męska - znacznie mniejsza, uwiciona i ruchliwa
Pytanie 5
nieuwicione męskie komórki rozrodcze roślin nasiennych nazywane są
Pytanie 6
U jednego osobnika występują jednocześnie gonady żeńskie i męskie
Dalej