Strona 1

Krajobraz wysokogórski Tatr

Pytanie 1
Na jakie dwie części, podzielone są Tatry położone w Polsce?
Tatry Wysokie i Tatry Zachodnie
Tatry Wysokie i Tatry Wschodnie
Tatry Środkowe i Tatry Wschodnie
Tatry Wysokie i Tatry Niskie
Pytanie 2
Połącz w pary piętro Tatr z wysokością, na której występują.
regiel górny
od 1250 do 1550 m n.p.m.
turnie
powyżej 2300 m n.p.m.
piętro kosodrzewiny
od 1550 do 1800 m n.p.m.
regiel dolny
od 700 do 1250 m n.p.m.
pogórze
do 700 m n.p.m.
hale
od 1800 do 2300 m n.p.m.
Pytanie 3
Z jakiego kierunku wieje halny?
z północy
z zachodu
ze wschodu
z południa
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie.
Najgłębsza i najdłuższa jaskinia w Polsce to
Jaskinia Śnieżna
. Ma długość prawie
24
kilometrów.
Pytanie 5
Z czego głównie zbudowane są Tatry Zachodnie?
z piaskowców
z wapieni
z granitów
z lessów
Pytanie 6
Kosodrzewina to gatunek:
sosny
modrzewia
świerku
jodły
Pytanie 7
Jak szybko może wiać halny? Uzupełnij zdanie.
Rekordową prędkość halnego odnotowano w roku
1968
na Kasprowym Wierchu. Wiatr wiał wtedy z prędkością
288
km/h.
Pytanie 8
Przyporządkuj formę skalną z jej definicją.
grań
wąski grzbiet skalny
żleb
pionowe zagłębienie
piarg
usypisko odłamków skalnych
turnia
ostry szczyt