Test z Biologii

Budowa i funkcje komórki

Pytanie 1
Jądro komórkowe otoczone jest przez:
Pytanie 2
Rozmiary komórek prokariotycznych są kilkukrotnie .... od rozmiarów komórek eukariotycznych.
Pytanie 3
Spośród podanych bakterii wskaż tę, która składa się z największej ilości komórek
Pytanie 4
Spośród stwierdzeń dotyczących komórki roślinnej wskaż to, które jest nieprawdziwe
Pytanie 5
Wewnątrzkomórkowy i międzykomórkowy system kanałów odizolowanych od cytoplazmy podstawowej błonami biologicznymito:
Pytanie 6
Wskaż element, który nie wchodzi w skład komórki bakteryjnej
Dalej