Test: Zimna wojna i wyścig zbrojeń

Strona 1

Pytanie 1
Jak nazywał się pierwszy w historii sztuczny satelita umieszczony na orbicie okołoziemskiej?
Łunochod
Sputnik
Voyager
Venera
Pytanie 2
Uszereguj w kolejności chronologicznej prezydentów USA.
1
Franklin Delano Roosevelt
2
Dwight Eisenhower
3
Lyndon Baines Johnson
4
John Fitzgerald Kennedy
Pytanie 3
Dlaczego USA zdecydowały się na wprowadzenie blokady morskiej Kuby?
ze względu na plany ZSRR rozmieszczenia tam rakiet z głowicami atomowymi
ze względu na zwiększającą się na Kubie liczebność radzieckich jednostek desantowych
ze względu na bogate złoża ropy naftowej na Kubie, które eksportowano do ZSRR za bezcen
ze względu na skandal szpiegowski, który doprowadził do wstrzymania programu podboju kosmosu przez USA
Pytanie 4
Połącz datę z wydarzeniem.
1964 r.
Leonid Breżniew zostaje nowym przywódcą ZSRR
1962 r.
kryzys kubański
1961 r.
pierwszy lot człowieka w kosmos
1969 r.
lądowanie człowieka na powierzchni Księżyca
20 stycznia 1961 r.
John F. Kennedy zostaje prezydentem USA
1973 r.
zwołanie Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
4 października 1957 r.
umieszczenie pierwszego sztucznego satelity na orbicie przez ZSRR
1965 r.
pierwszy spacer człowieka w kosmosie
Pytanie 5
Jak nazywał się dyktator obalony przez Fidela Castro?
Hugo Banzer Suárez
Augusto Pinochet
Fulgencio Batista
Francisco Franco
Pytanie 6
Zaznacz zdania prawdziwe.
Armia USA wycofała się z Wietnamu w 1975 roku w wyniku poniesionych strat.
W wyniku wojny wietnamskiej, władzę w Kambodży przejęli Czerwoni Khmerzy.
Sonda, która jako pierwsza wylądowała po niewidocznej stronie Księżyca nosiła nazwę Ranger 4.
Fidel Castro sprawował władzę na Kubie przez 49 lat.
Główną przyczyną klęski USA w Wietnamie było niezadowolenie społeczeństwa amerykańskiego, podsycane relacjami dziennikarskimi z wojny.
Kryzys kubański zakończył się zatopieniem radzieckiej floty płynącej na Kubę przez łodzie podwodne USA.
Pytanie 7
Pierwszym człowiekiem w kosmosie był/była:
Alan Shepard
Walentina Tierieszkowa
Neil Armstrong
Jurij Gagarin
Pytanie 8
Kto był przywódcą ugrupowania Czerwonych Khmerów?
Pytanie 9
Uzupełnij zdanie dotyczące KBWE.
Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie została zwołana w Helsinkach w
1973
roku. Udział w konferencji wzięły: USA, Kanada oraz
33
państwa europejskie. Na mocy zapisów zachód udzielał wsparcia ekonomicznego krajom komunistycznym, w zamian kraje te zobowiązały się do
poszanowania praw człowieka
i pokojowego rozstrzyganie spraw spornych. Akt końcowy KBWE podpisano w roku
1975
.
Pytanie 10
Jakie reformy wprowadzono w trakcie Praskiej Wiosny?
reforma monetarna i obniżenie podatków
otwarcie granic na Europę zachodnią
usunięcia stalinistów i rozliczenia ich za popełniane zbrodnie
zniesienie cenzury
wprowadzenie wolnej prasy
Pytanie 11
Co stało się z Alexandrem Dubčkiem po Praskiej Wiośnie?
został skazany na śmierć
musiał poddać się samokrytyce i został odsunięty od życia politycznego
został skazany na 10 lat więzienia
Pytanie 12
Które z państw komunistycznych wzięły udział w tłumieniu Praskiej Wiosny?
Rumunia
ZSRR
Polska
Jugosławia
Bułgaria
Węgry
Pytanie 13
Jak wyglądały rządy Czerwonych Khmerów? Uzupełnij zdanie.
Rządy Czerwonych Khmerów w Kambodży trwały
od 1975 do 1979
roku i cechowały się olbrzymim terrorem. W czasie rządów Khmerów życie straciło około
2 miliony
ludzi. Rządy Pol Pota zakończyła interwencja wojsk
wietnamskich
.